frese / metallo duro / hrc 30/45

Diametro: 0.5
H5600050

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANE

H5600051

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANE

H5600052

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANE

H56S0050

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE SFERICHE

H56S0051

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE SFERICHE

H56S0052

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE SFERICHE