frese / metallo duro / hrc 30/45

Diametro: 1
H56M0010

FRESA A 2 TAGLIENTI SERIE NORMALE

H551M010

FRESA A 3 TAGLIENTI

H53M0010

FRESA A 4 TAGLIENTI

H5600100

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANE

H5600101

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANE

H5600102

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANE

H5600103

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANE

H56S0100

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE SFERICHE

H56S0101

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE SFERICHE

H56S0102

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE SFERICHE

H56S0103

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE SFERICHE