frese / metallo duro / hrc 30/45

Diametro: 1.5
H56M0015

FRESA A 2 TAGLIENTI SERIE NORMALE

H551M015

FRESA A 3 TAGLIENTI

H53M0015

FRESA A 4 TAGLIENTI

H5600150

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANE

H5600151

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANE

H5600152

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANE

H5600153

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANE

H5600154

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANE

H5600155

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANE

H5600156

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANE

H5600157

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANE

H56S0150

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE SFERICHE

H56S0151

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE SFERICHE

H56S0152

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE SFERICHE

H56S0153

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE SFERICHE

H56S0154

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE SFERICHE

H56S0155

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE SFERICHE