frese / metallo duro / hrc 30/45

Diametro: 3
H56M0030

FRESA A 2 TAGLIENTI SERIE NORMALE

H56XL030

FRESA A 2 TAGLIENTI SERIE EXTRALUNGA

H56MS030

FRESA A 2 TAGLIENTI SFERICA

H551M030

FRESA A 3 TAGLIENTI

H45M0030

FRESA A 3 TAGLIENTI SERIE LUNGA 45°

H53M0030

FRESA A 4 TAGLIENTI

H53XL030

FRESA A 4 TAGLIENTI SERIE EXTRALUNGA

H5600300

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANE

H5600301

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANE

H5600302

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANE

H5600303

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANE

H5600304

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANE

H56S0300

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE SFERICHE

H56S0301

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE SFERICHE

H56S0302

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE SFERICHE

H56S0303

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE SFERICHE

H56S0304

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE SFERICHE

H56T0300

FRESE CILINDRICHE 2 TAGLIENTI TORICHE

H56T0301

FRESE CILINDRICHE 2 TAGLIENTI TORICHE

H56T0302

FRESE CILINDRICHE 2 TAGLIENTI TORICHE

H56T0303

FRESE CILINDRICHE 2 TAGLIENTI TORICHE

H53T0300

FRESE CILINDRICHE 4 TAGLIENTI TORICHE

H53T0301

FRESE CILINDRICHE 4 TAGLIENTI TORICHE

H53T0302

FRESE CILINDRICHE 4 TAGLIENTI TORICHE

H53T0303

FRESE CILINDRICHE 4 TAGLIENTI TORICHE

H56TL300

FRESE CILINDRICHE 2 TAGLIENTI TORICHE LUNGA

H56TL301

FRESE CILINDRICHE 2 TAGLIENTI TORICHE LUNGA

H53TL300

FRESE CILINDRICHE 4 TAGLIENTI TORICHE LUNGA

H53TL301

FRESE CILINDRICHE 4 TAGLIENTI TORICHE LUNGA