frese / metallo duro / hrc 30/45

Diametro: 3.5
H56M0035

FRESA A 2 TAGLIENTI SERIE NORMALE

H56L0035

FRESA A 2 TAGLIENTI SERIE LUNGA

H551M035

FRESA A 3 TAGLIENTI

H55L0035

FRESA A 3 TAGLIENTI SERIE LUNGA

H45M0035

FRESA A 3 TAGLIENTI SERIE LUNGA 45°

H53M0035

FRESA A 4 TAGLIENTI

H53L0035

FRESA A 4 TAGLIENTI SERIE LUNGA