frese / metallo duro / hrc 30/45

Diametro: 4
H56M0040

FRESA A 2 TAGLIENTI SERIE NORMALE

H56L0040

FRESA A 2 TAGLIENTI SERIE LUNGA

H56XL040

FRESA A 2 TAGLIENTI SERIE EXTRALUNGA

H56MS040

FRESA A 2 TAGLIENTI SFERICA

H551M040

FRESA A 3 TAGLIENTI

H55L0040

FRESA A 3 TAGLIENTI SERIE LUNGA

H45M0040

FRESA A 3 TAGLIENTI SERIE LUNGA 45°

H53M0040

FRESA A 4 TAGLIENTI

H53L0040

FRESA A 4 TAGLIENTI SERIE LUNGA

H53XL040

FRESA A 4 TAGLIENTI SERIE EXTRALUNGA

H5600400

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANE

H5600401

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANE

H5600402

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANE

H5600403

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANE

H5600404

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANE

H5600405

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANE

H56S0400

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE SFERICHE

H56S0401

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE SFERICHE

H56S0402

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE SFERICHE

H56S0403

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE SFERICHE

H56S0404

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE SFERICHE

H56T0400

FRESE CILINDRICHE 2 TAGLIENTI TORICHE

H56T0401

FRESE CILINDRICHE 2 TAGLIENTI TORICHE

H56T0402

FRESE CILINDRICHE 2 TAGLIENTI TORICHE

H56T0403

FRESE CILINDRICHE 2 TAGLIENTI TORICHE

H53T0400

FRESE CILINDRICHE 4 TAGLIENTI TORICHE

H53T0401

FRESE CILINDRICHE 4 TAGLIENTI TORICHE

H53T0402

FRESE CILINDRICHE 4 TAGLIENTI TORICHE

H53T0403

FRESE CILINDRICHE 4 TAGLIENTI TORICHE

H56TL400

FRESE CILINDRICHE 2 TAGLIENTI TORICHE LUNGA

H56TL401

FRESE CILINDRICHE 2 TAGLIENTI TORICHE LUNGA

H53TL400

FRESE CILINDRICHE 4 TAGLIENTI TORICHE LUNGA

H53TL401

FRESE CILINDRICHE 4 TAGLIENTI TORICHE LUNGA