frese / metallo duro / hrc 30/45

Diametro: 5
H56M0050

FRESA A 2 TAGLIENTI SERIE NORMALE

H56L0050

FRESA A 2 TAGLIENTI SERIE LUNGA

H56XL050

FRESA A 2 TAGLIENTI SERIE EXTRALUNGA

H56MS050

FRESA A 2 TAGLIENTI SFERICA

H551M050

FRESA A 3 TAGLIENTI

H55L0050

FRESA A 3 TAGLIENTI SERIE LUNGA

H45M0050

FRESA A 3 TAGLIENTI SERIE LUNGA 45°

H53M0050

FRESA A 4 TAGLIENTI

H53L0050

FRESA A 4 TAGLIENTI SERIE LUNGA

H53XL050

FRESA A 4 TAGLIENTI SERIE EXTRALUNGA

H56T0500

FRESE CILINDRICHE 2 TAGLIENTI TORICHE

H56T0501

FRESE CILINDRICHE 2 TAGLIENTI TORICHE

H56T0502

FRESE CILINDRICHE 2 TAGLIENTI TORICHE

H56T0503

FRESE CILINDRICHE 2 TAGLIENTI TORICHE

H53T0500

FRESE CILINDRICHE 4 TAGLIENTI TORICHE

H53T0501

FRESE CILINDRICHE 4 TAGLIENTI TORICHE

H53T0502

FRESE CILINDRICHE 4 TAGLIENTI TORICHE

H53T0503

FRESE CILINDRICHE 4 TAGLIENTI TORICHE

H56TL500

FRESE CILINDRICHE 2 TAGLIENTI TORICHE LUNGA

H56TL501

FRESE CILINDRICHE 2 TAGLIENTI TORICHE LUNGA

H53TL500

FRESE CILINDRICHE 4 TAGLIENTI TORICHE LUNGA

H53TL501

FRESE CILINDRICHE 4 TAGLIENTI TORICHE LUNGA