frese / metallo duro / hrc 30/45

Diametro: 5.5
H56M0055

FRESA A 2 TAGLIENTI SERIE NORMALE

H56L0055

FRESA A 2 TAGLIENTI SERIE LUNGA

H551M055

FRESA A 3 TAGLIENTI

H55L0055

FRESA A 3 TAGLIENTI SERIE LUNGA

H53M0055

FRESA A 4 TAGLIENTI

H53L0055

FRESA A 4 TAGLIENTI SERIE LUNGA