frese / metallo duro / hrc 30/45

Raggio: 12
H56S0102

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE SFERICHE

H56S0103

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE SFERICHE

H56S0120

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE SFERICHE

H56S0121

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE SFERICHE