frese / metallo duro / hrc 55

Diametro: 0.4
M56XS040

FRESA A 2 TAGLIENTI SERIE MINIATURA

M56P0400

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA

M56P0401

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA

M56P0402

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA

M56P0403

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA

M56PS400

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE SFERICA

M56PS401

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE SFERICA

M56PS402

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE SFERICA