frese / metallo duro / hrc 55

Diametro: 0.5
M56XS050

FRESA A 2 TAGLIENTI SERIE MINIATURA

M56P0500

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA

M56P0501

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA

M56P0502

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA

M56P0503

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA

M56PS500

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE SFERICA

M56PS501

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE SFERICA

M56PS502

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE SFERICA

M56PS503

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE SFERICA