frese / metallo duro / hrc 55

Diametro: 0.6
M56XS060

FRESA A 2 TAGLIENTI SERIE MINIATURA

M56P0600

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA

M56P0601

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA

M56P0602

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA

M56P0603

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA

M56P0604

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA

M56PS600

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE SFERICA

M56PS601

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE SFERICA

M56PS602

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE SFERICA

M56PS603

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE SFERICA

M56PS604

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE SFERICA