frese / metallo duro / hrc 55

Diametro: 0.8
M56XS080

FRESA A 2 TAGLIENTI SERIE MINIATURA

M56P0800

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA

M56P0801

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA

M56P0802

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA

M56P0803

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA

M56P0804

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA

M56PS800

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE SFERICA

M56PS801

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE SFERICA

M56PS802

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE SFERICA

M56PS803

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE SFERICA

M56PS804

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE SFERICA