frese / metallo duro / hrc 55

Diametro: 0.9
M56XS090

FRESA A 2 TAGLIENTI SERIE MINIATURA

M56P0901

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA

M56P0902

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA

M56P0903

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA

M56P0904

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA