frese / metallo duro / hrc 55

Diametro: 1.2
M56P1200

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA

M56P1201

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA

M56P1202

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA

M56P1203

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA

M56P1204

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA

M56PS120

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE SFERICA

M56PS121

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE SFERICA