frese / metallo duro / hrc 55

Diametro: 1.4
M56P1400

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA

M56P1401

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA

M56P1402

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA

M56P1403

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA

M56P1404

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA

M56P1405

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA

M56P1406

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA

M56PS140

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE SFERICA

M56PS141

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE SFERICA

M56PS142

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE SFERICA