frese / metallo duro / hrc 55

Diametro: 1.6
M56P1600

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA

M56P1601

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA

M56P1602

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA

M56P1603

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA

M56P1604

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA

M56P1605

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA

M56P1606

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA

M56P1607

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA

M56P1608

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA

M56PS160

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE SFERICA

M56PS161

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE SFERICA

M56PS162

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE SFERICA

M56PS163

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE SFERICA