frese / metallo duro / hrc 55

Diametro: 1.8
M56P1800

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA

M56P1801

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA

M56P1802

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA

M56P1803

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA

M56P1804

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA

M56P1805

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA

M56P1806

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA

M56P1807

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA

M56P1808

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA

M56PS180

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE SFERICA

M56PS181

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE SFERICA

M56PS182

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE SFERICA

M56PS183

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE SFERICA