frese / metallo duro / hrc 55

Diametro: 2
M5600020

FRESA A 2 TAGLIENTI SERIE NORMALE

M5600021

FRESA A 2 TAGLIENTI SERIE NORMALE

M56SL020

FRESA A 2 TAGLIENTI SERIE LUNGA

M56SLS20

FRESA A 2 TAGLIENTI SERIE LUNGA SFERICA

M56XLS02

FRESA A 2 TAGLIENTI SERIE LUNGA SFERICA CON SCARICO LUNGO

M56C0201

FRESA A 2 TAGLIENTI CONICA

M56C0202

FRESA A 2 TAGLIENTI CONICA

M56C0203

FRESA A 2 TAGLIENTI CONICA

M56C0204

FRESA A 2 TAGLIENTI CONICA

M56P2000

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA

M56P2001

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA

M56P2002

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA

M56P2003

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA

M56P2004

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA

M56P2005

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA

M56P2006

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA

M56P2007

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA

M56P2008

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA

M56P2009

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA

M56PS200

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE SFERICA

M56PS201

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE SFERICA

M56PS202

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE SFERICA

M56PS203

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE SFERICA

M56PS204

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE SFERICA

M56PS205

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE SFERICA

M56PS206

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE SFERICA

M56PS207

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE SFERICA

M56PS208

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE SFERICA

M56PS209

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE SFERICA

M56PS210

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE SFERICA

M5300020

FRESE CILINDRICHE 4 TAGLIENTI

M53XL020

FRESE CILINDRICHE A 4 TAGLIENTI SERIE LUNGA

M53TS020

FRESE CILINDRICHE A 4 TAGLIENTI TORICA