frese / metallo duro / hrc 55

Diametro: 2.5
M5600025

FRESA A 2 TAGLIENTI SERIE NORMALE

M5600026

FRESA A 2 TAGLIENTI SERIE NORMALE

M56SLS25

FRESA A 2 TAGLIENTI SERIE LUNGA SFERICA

M56P2500

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA

M56P2501

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA

M56P2502

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA

M56P2503

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA

M56P2504

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA

M56P2505

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA

M56P2506

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA

M56P2507

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA

M56P2508

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA

M5500025

FRESE CILINDRICHE 3 TAGLIENTI ELICA 38°

M5300025

FRESE CILINDRICHE 3 TAGLIENTI ELICA 38°

M53TS025

FRESE CILINDRICHE A 4 TAGLIENTI TORICA