frese / metallo duro / hrc 55

Diametro: 3
M5600030

FRESA A 2 TAGLIENTI SERIE NORMALE

M56SL030

FRESA A 2 TAGLIENTI SERIE LUNGA

M56SLS30

FRESA A 2 TAGLIENTI SERIE LUNGA SFERICA

M56LS030

FRESA A 2 TAGLIENTI SERIE LUNGA

M56XLS03

FRESA A 2 TAGLIENTI SERIE LUNGA SFERICA CON SCARICO LUNGO

M56T0030

FRESA A 2 TAGLIENTI TORICA SERIE LUNGA

M56C0301

FRESA A 2 TAGLIENTI CONICA

M56C0302

FRESA A 2 TAGLIENTI CONICA

M56C0303

FRESA A 2 TAGLIENTI CONICA

M56C0304

FRESA A 2 TAGLIENTI CONICA

M56P3000

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA

M56P3001

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA

M56P3002

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA

M56P3003

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA

M56P3004

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA

M56P3005

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA

M56P3006

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA

M56P3007

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA

M56P3008

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA

M56P3009

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA

M56P3010

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA

M56PS300

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE SFERICA

M56PS301

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE SFERICA

M56PS302

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE SFERICA

M56PS303

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE SFERICA

M56PS304

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE SFERICA

M56PS305

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE SFERICA

M56PS306

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE SFERICA

M56PS307

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE SFERICA

M5500030

FRESE CILINDRICHE 3 TAGLIENTI ELICA 38°

M5300030

FRESA A 2 TAGLIENTI SERIE NORMALE

M53XL030

FRESE CILINDRICHE A 4 TAGLIENTI SERIE LUNGA

M53TS030

FRESE CILINDRICHE A 4 TAGLIENTI TORICA

M53T0030

FRESE CILINDRICHE A 4 TAGLIENTI TORICA