frese / metallo duro / hrc 55

Diametro: 4
M5600040

FRESA A 2 TAGLIENTI SERIE NORMALE

M56SL040

FRESA A 2 TAGLIENTI SERIE LUNGA

M56SLS40

FRESA A 2 TAGLIENTI SERIE LUNGA SFERICA

M56LS040

FRESA A 2 TAGLIENTI SERIE LUNGA

M56XLS04

FRESA A 2 TAGLIENTI SERIE LUNGA SFERICA CON SCARICO LUNGO

M56T0040

FRESA A 2 TAGLIENTI TORICA SERIE LUNGA

M56T0041

FRESA A 2 TAGLIENTI TORICA SERIE LUNGA

M56C0401

FRESA A 2 TAGLIENTI CONICA

M56C0402

FRESA A 2 TAGLIENTI CONICA

M56C0403

FRESA A 2 TAGLIENTI CONICA

M56C0404

FRESA A 2 TAGLIENTI CONICA

M56P4000

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA

M56P4001

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA

M56P4002

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA

M56P4003

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA

M56P4004

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA

M56P4005

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA

M56P4006

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA

M56P4007

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA

M56P4008

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA

M56PS440

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE SFERICA

M56PS441

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE SFERICA

M56PS442

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE SFERICA

M56PS443

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE SFERICA

M56PS444

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE SFERICA

M56PS445

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE SFERICA

M56PS446

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE SFERICA

M56PS447

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE SFERICA

M56PS448

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE SFERICA

M56PS449

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE SFERICA

M5500040

FRESE CILINDRICHE 3 TAGLIENTI ELICA 38°

M53XL040

FRESE CILINDRICHE A 4 TAGLIENTI SERIE LUNGA

M53TS040

FRESE CILINDRICHE A 4 TAGLIENTI TORICA

M53T0040

FRESE CILINDRICHE A 4 TAGLIENTI TORICA

M53T0041

FRESE CILINDRICHE A 4 TAGLIENTI TORICA