frese / metallo duro / hrc 55

Diametro: 5
M5600050

FRESA A 2 TAGLIENTI SERIE NORMALE

M56SL050

FRESA A 2 TAGLIENTI SERIE LUNGA

M56SLS50

FRESA A 2 TAGLIENTI SERIE LUNGA SFERICA

M56LS050

FRESA A 2 TAGLIENTI SERIE LUNGA

M56XLS05

FRESA A 2 TAGLIENTI SERIE LUNGA SFERICA CON SCARICO LUNGO

M56T0050

FRESA A 2 TAGLIENTI TORICA SERIE LUNGA

M56T0051

FRESA A 2 TAGLIENTI TORICA SERIE LUNGA

M56C0501

FRESA A 2 TAGLIENTI CONICA

M56C0502

FRESA A 2 TAGLIENTI CONICA

M56C0503

FRESA A 2 TAGLIENTI CONICA

M56C0504

FRESA A 2 TAGLIENTI CONICA

M56P5000

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA

M56P5001

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA

M56P5002

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA

M56P5003

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA

M56P5004

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA

M56P5005

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA

M56P5006

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA

M56PS500

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE SFERICA

M56PS501

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE SFERICA

M56PS502

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE SFERICA

M56PS503

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE SFERICA

M56PS504

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE SFERICA

M5500050

FRESE CILINDRICHE 3 TAGLIENTI ELICA 38°

M53XL050

FRESE CILINDRICHE A 4 TAGLIENTI SERIE LUNGA

M53TS050

FRESE CILINDRICHE A 4 TAGLIENTI TORICA

M53T0050

FRESE CILINDRICHE A 4 TAGLIENTI TORICA

M53T0051

FRESE CILINDRICHE A 4 TAGLIENTI TORICA