frese / metallo duro / hrc 55

Raggio: 0.3
M56T0030

FRESA A 2 TAGLIENTI TORICA SERIE LUNGA

M56T0040

FRESA A 2 TAGLIENTI TORICA SERIE LUNGA

M56T0050

FRESA A 2 TAGLIENTI TORICA SERIE LUNGA

M56T0060

FRESA A 2 TAGLIENTI TORICA SERIE LUNGA

M56T0080

FRESA A 2 TAGLIENTI TORICA SERIE LUNGA

M56T0100

FRESA A 2 TAGLIENTI TORICA SERIE LUNGA

M56PS600

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE SFERICA

M56PS601

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE SFERICA

M56PS602

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE SFERICA

M56PS603

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE SFERICA

M56PS604

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE SFERICA

M53TS030

FRESE CILINDRICHE A 4 TAGLIENTI TORICA

M53T0030

FRESE CILINDRICHE A 4 TAGLIENTI TORICA

M53T0040

FRESE CILINDRICHE A 4 TAGLIENTI TORICA

M53T0050

FRESE CILINDRICHE A 4 TAGLIENTI TORICA

M53T0060

FRESE CILINDRICHE A 4 TAGLIENTI TORICA

M53T0080

FRESE CILINDRICHE A 4 TAGLIENTI TORICA

M53T0085

FRESE CILINDRICHE A 4 TAGLIENTI TORICA