frese / metallo duro / hrc 65/70

Diametro: 0.7
E56S0070

FRESE CILINDRICHE 2 TAGLIENTI SFERICHE

E56T0070

FRESE CILINDRICHE 2 TAGLIENTI TORICHE PER NERVATURE

E56TS070

FRESE CILINDRICHE 2 TAGLIENTI TORICHE SCARICATA

E5600700

FRESE CILINDRICHE 2 TAGLIENTI