frese / metallo duro / hrc 65/70

Diametro: 12
E56S1200

FRESE CILINDRICHE 2 TAGLIENTI SFERICHE

E56SS120

FRESE CILINDRICHE 2 TAGLIENTI SFERICHE SCARICATA

E56T1200

FRESE CILINDRICHE 2 TAGLIENTI TORICHE PER NERVATURE

E56T1201

FRESE CILINDRICHE 2 TAGLIENTI TORICHE PER NERVATURE

E56T1202

FRESE CILINDRICHE 2 TAGLIENTI TORICHE PER NERVATURE

E56T1203

FRESE CILINDRICHE 2 TAGLIENTI TORICHE PER NERVATURE

E56TS1200

FRESE CILINDRICHE 2 TAGLIENTI TORICHE SCARICATA

E53T0120

FRESE CILINDRICHE 4 TAGLIENTI TORICHE SCARICATA

E53T0121

FRESE CILINDRICHE 4 TAGLIENTI TORICHE SCARICATA

E53T0122

FRESE CILINDRICHE 4 TAGLIENTI TORICHE SCARICATA

E53T0123

FRESE CILINDRICHE 4 TAGLIENTI TORICHE SCARICATA

E53TSG120

FRESE CILINDRICHE 4 TAGLIENTI TORICHE SCARICATA GAMBO SMALL

E53TS120

FRESE CILINDRICHE 4 TAGLIENTI TORICHE SCARICATA

E53TS121

FRESE CILINDRICHE 4 TAGLIENTI TORICHE SCARICATA

E53TS122

FRESE CILINDRICHE 4 TAGLIENTI TORICHE SCARICATA

E4501200

FRESA CILINDRICA 6 TAGLIENTI TORICA SCARICATA ELICA 45°

E4501201

FRESA CILINDRICA 6 TAGLIENTI TORICA SCARICATA ELICA 45°

E4501202

FRESA CILINDRICA 6 TAGLIENTI TORICA SCARICATA ELICA 45°

E5612000

FRESE CILINDRICHE 2 TAGLIENTI

E5301200

FRESE CILINDRICHE 4 TAGLIENTI