frese / metallo duro / hrc 65/70

Diametro: 2.5
E56S0250

FRESE CILINDRICHE 2 TAGLIENTI SFERICHE

E56TS250

FRESE CILINDRICHE 2 TAGLIENTI TORICHE SCARICATA

E56TS251

FRESE CILINDRICHE 2 TAGLIENTI TORICHE SCARICATA

E53TSG25

FRESE CILINDRICHE 4 TAGLIENTI TORICHE SCARICATA GAMBO SMALL

E53TSG26

FRESE CILINDRICHE 4 TAGLIENTI TORICHE SCARICATA GAMBO SMALL

E5602500

FRESE CILINDRICHE 2 TAGLIENTI