frese / metallo duro / hrc 65/70

Diametro: 6
E56S0600

FRESE CILINDRICHE 2 TAGLIENTI SFERICHE

E56S0601

FRESE CILINDRICHE 2 TAGLIENTI SFERICHE

E56SS060

FRESE CILINDRICHE 2 TAGLIENTI SFERICHE SCARICATA

E56T0600

FRESE CILINDRICHE 2 TAGLIENTI TORICHE PER NERVATURE

E56T0601

FRESE CILINDRICHE 2 TAGLIENTI TORICHE PER NERVATURE

E56T0602

FRESE CILINDRICHE 2 TAGLIENTI TORICHE PER NERVATURE

E56T0603

FRESE CILINDRICHE 2 TAGLIENTI TORICHE PER NERVATURE

E56T0604

FRESE CILINDRICHE 2 TAGLIENTI TORICHE PER NERVATURE

E56TS600

FRESE CILINDRICHE 2 TAGLIENTI TORICHE SCARICATA

E53T0060

FRESE CILINDRICHE 4 TAGLIENTI TORICHE SCARICATA

E53T0061

FRESE CILINDRICHE 4 TAGLIENTI TORICHE SCARICATA

E53T0062

FRESE CILINDRICHE 4 TAGLIENTI TORICHE SCARICATA

E53TSG60

FRESE CILINDRICHE 4 TAGLIENTI TORICHE SCARICATA GAMBO SMALL

E53TS060

FRESE CILINDRICHE 4 TAGLIENTI TORICHE SCARICATA

E53TS061

FRESE CILINDRICHE 4 TAGLIENTI TORICHE SCARICATA

E4500600

FRESA CILINDRICA 6 TAGLIENTI TORICA SCARICATA ELICA 45°

E4500601

FRESA CILINDRICA 6 TAGLIENTI TORICA SCARICATA ELICA 45°

E4500602

FRESA CILINDRICA 6 TAGLIENTI TORICA SCARICATA ELICA 45°

E5606000

FRESE CILINDRICHE 2 TAGLIENTI

E5300600

FRESE CILINDRICHE 4 TAGLIENTI