frese / metallo duro / hrc 65/70

Diametro: 8
E56S0800

FRESE CILINDRICHE 2 TAGLIENTI SFERICHE

E56S0801

FRESE CILINDRICHE 2 TAGLIENTI SFERICHE

E56S0802

FRESE CILINDRICHE 2 TAGLIENTI SFERICHE

E56SS080

FRESE CILINDRICHE 2 TAGLIENTI SFERICHE SCARICATA

E56T0800

FRESE CILINDRICHE 2 TAGLIENTI TORICHE PER NERVATURE

E56T0801

FRESE CILINDRICHE 2 TAGLIENTI TORICHE PER NERVATURE

E56T0802

FRESE CILINDRICHE 2 TAGLIENTI TORICHE PER NERVATURE

E56T0803

FRESE CILINDRICHE 2 TAGLIENTI TORICHE PER NERVATURE

E56T0804

FRESE CILINDRICHE 2 TAGLIENTI TORICHE PER NERVATURE

E56TS800

FRESE CILINDRICHE 2 TAGLIENTI TORICHE SCARICATA

E53T0080

FRESE CILINDRICHE 4 TAGLIENTI TORICHE SCARICATA

E53T0081

FRESE CILINDRICHE 4 TAGLIENTI TORICHE SCARICATA

E53T0082

FRESE CILINDRICHE 4 TAGLIENTI TORICHE SCARICATA

E53T0083

FRESE CILINDRICHE 4 TAGLIENTI TORICHE SCARICATA

E53TSG80

FRESE CILINDRICHE 4 TAGLIENTI TORICHE SCARICATA GAMBO SMALL

E53TS080

FRESE CILINDRICHE 4 TAGLIENTI TORICHE SCARICATA

E53TS081

FRESE CILINDRICHE 4 TAGLIENTI TORICHE SCARICATA

E4500800

FRESA CILINDRICA 6 TAGLIENTI TORICA SCARICATA ELICA 45°

E4500801

FRESA CILINDRICA 6 TAGLIENTI TORICA SCARICATA ELICA 45°

E5608000

FRESE CILINDRICHE 2 TAGLIENTI

E5300800

FRESE CILINDRICHE 4 TAGLIENTI