frese / metallo duro / hrc 65/70

Raggio: 4
E56S0800

FRESE CILINDRICHE 2 TAGLIENTI SFERICHE

E56S0801

FRESE CILINDRICHE 2 TAGLIENTI SFERICHE

E56S0802

FRESE CILINDRICHE 2 TAGLIENTI SFERICHE

E56SS080

FRESE CILINDRICHE 2 TAGLIENTI SFERICHE SCARICATA