frese / metallo duro / hrc 65/70

Raggio: 5
E56S1000

FRESE CILINDRICHE 2 TAGLIENTI SFERICHE

E56S1001

FRESE CILINDRICHE 2 TAGLIENTI SFERICHE

E56S1002

FRESE CILINDRICHE 2 TAGLIENTI SFERICHE

E56SS100

FRESE CILINDRICHE 2 TAGLIENTI SFERICHE SCARICATA