punte / metallo duro / senza fori

Diametro: 3
P3062062

PUNTE 3 VOLTE IL DIAMETRO RINFORZATE

P362866

PUNTE 5 VOLTE IL DIAMETRO RINFORZATE