punte / metallo duro / senza fori

Diametro: 3.2
P3262062

PUNTE 3 VOLTE IL DIAMETRO RINFORZATE

P3262866

PUNTE 5 VOLTE IL DIAMETRO RINFORZATE