punte / metallo duro / senza fori

Diametro: 3.4
P3462062

PUNTE 3 VOLTE IL DIAMETRO RINFORZATE

P3462866

PUNTE 5 VOLTE IL DIAMETRO RINFORZATE