punte / metallo duro / senza fori

Diametro: 3.5
P3562062

PUNTE 3 VOLTE IL DIAMETRO RINFORZATE

P3562866

PUNTE 5 VOLTE IL DIAMETRO RINFORZATE