punte / metallo duro / senza fori

Diametro: 3.6
P3662062

PUNTE 3 VOLTE IL DIAMETRO RINFORZATE

P3662866

PUNTE 5 VOLTE IL DIAMETRO RINFORZATE