punte / metallo duro / senza fori

Diametro: 3.8
P3862466

PUNTE 3 VOLTE IL DIAMETRO RINFORZATE

P3863674

PUNTE 5 VOLTE IL DIAMETRO RINFORZATE