punte / metallo duro / senza fori

Diametro: 3.9
P3962466

PUNTE 3 VOLTE IL DIAMETRO RINFORZATE

P3963674

PUNTE 5 VOLTE IL DIAMETRO RINFORZATE