punte / metallo duro / senza fori

Diametro: 4.4
P4462466

PUNTE 3 VOLTE IL DIAMETRO RINFORZATE

P4463674

PUNTE 5 VOLTE IL DIAMETRO RINFORZATE